Karhujahtiin ilmoittautuminen

Karhujahtiin osallistujien tulee ilmoittautua Petri Kinnuselle tai Aki Salmiselle, ennen jahtiin osallistumista
Ilmoittautumisen yhteydessä tarkistetaan metsästyskortti ja ampumakoe suoritus.
Karhunmetsästyksen säännöt tulee myös olla luettuna ja allekirjoitettuna.

Laukaan karhunmetsästyksen pelisäännöt

1§ Karhunmetsästykseen voi osallistua täysi-ikäiset lupaosakasseurojen ja -seurueiden jäsenet.
Mahdollisen vieraan koiran ohjaaja on oikeutettu osallistumaan metsästykseen.

2§ Metsästys tapahtuu seurueiden yhteismetsästyksenä

3§ Lupaosakkaiden tulee ilmoittaa yhdyshenkilö metsästyksenjohtajalle ennen metsästyksen
alkua

4§ Metsästyksenjohtaja vastaa metsästyksen aloittamisesta ja tiedottamisesta
Alueen varametsästyksenjohtaja vastaa alueella metsästyksestä.

5§ Metsästys aloitetaan 20.08. alkaen.

6§ Metsästyksestä tulee ilmoittaa lupaosakkaiden yhdyshenkilöille 1h ennen metsästyksen alkua

7§ Metsästyksessä ammutaan vain laillista karhua

8§ Karhun kaatajaksi katsotaan henkilö, joka ampuu ensimmäisen kuolettavan laukauksen (ns.
ensimmäisen luodin sääntö). Ampujalle kuuluu kallo, talja ja mahdollinen siitinluu.

9§ Karhu kuuluu sille seuralle tai seurueelle, jonka alueelle se kaatuu. Jos on trikiiniä, järjestää
hautajaiset. Trikiinitestaus kustannukset kuuluvat tälle seuralle/seurueelle.

10§ Peijaiset pidetään ”nyyttikestinä”.

11§ Luvanhaltija vastaa metsästyksen tuloksesta tiedottamisesta

12§ Mediavastaava on RHY:n puheenjohtaja

13§ Varavoudit tarkistavat metsästykseen osallistuvien luvat ja karhumerkin. Metsästykseen
osallistuva huolehtii henkilökohtaisesti lupapapereista ja vastaa niistä tarkistettaessa.

14§ Metsästyksessä on noudatettava varovaisuutta

15§ Lupa maksetaan yhteisvastuullisesti

16§ Jokainen seura/seurue vastaa oman alueensa metsästysoikeudesta

17§ Tarvittaessa on mahdollista käyttää vierasta koira-apua (seura tai seurue, jonka alueelta
karhu löytyy, päättää koira-asiasta).

18§ Käytetään VHF:ää, kanava 3, varakanava 6. Koiraonohjaajan on jaettava pannan
paikkatieto. Lain vaatima puku ja ase + patruunat oltava. Passimiehet myös safety päälle.

19§ Kaikkien jahtiin osallistuvien on allekirjoituksellaan hyväksyttävä nämä säännöt.

20§ Jahtipäällikön yhteystiedot: Timo Kinnunen, 0405087287, timoakinnunen@gmail.com

  1. varajahtipäällikön yhteystiedot: Jari Nieminen, 0500974769