Ohjeet hirvijahtiin osallistuville

 

METSÄSTYKSENJOHTAJAN MÄÄRÄYKSET HIRVENMETSÄSTÄJILLE

 

Hirvenmetsästäjän varusteet:

 • Jokaisella metsästykseen osallistuvalla on oltava punainen tai oranssi päähine sekä liivi.

 • Voimassaoleva metsästyskortti, aseenkantolupa, ampumakoetodistus ja seuran jäsenkortti.

Metsästäjä vastaa itse papereiden voimassaolosta ja mukanapidosta.

 • Laillinen, kohdistettu ja kunnossa oleva hirviase.

 • Käytetään tehdasvalmisteisia patruunoita.

 • Puukko suolistusta ja hihna koiran kytkemistä varten

Ohjeet koiranohjaajille:

 • Koiranohjaajan on tiedettävä, missä passimiehet ovat passissa. Koiranohjaajan ampuessa hirveä tulee hänen varmistua siitä, että on riittävän kaukana passista ja että maastokohta on sellainen, että se mahdollistaa turvallisen ampumisen.

 • Haukulle menemisestä ja ampumisesta tulee pyrkiä ilmoittamaan puhelimella.

 • Koiranohjaajan on ilmoitettava, milloin hän on saapumassa metsästyslohkolta passimiesten luokse.

Ohjeet passimiehille:

 • Ase kuljetetaan ajoneuvoissa lataamattomana suojuksessa ja maastossa hihnassa olalla.

 • Ase ei saa koskaan osoittaa ihmistä kohti ja sitä on aina käsiteltävä niin kuin se olisi ladattu.

 • Toisen aseeseen ei kosketa ilman lupaa.

 • Kulku passiin ja passista pois tapahtuu lataamattomalla aseella. Laita patruuna piippuun vasta passipaikalla ja ota pois piipusta heti kun metsästystapahtuma on ohi ja viimeistään ennen passipaikalta lähtemistä.

 • Passipaikalle tultuasi varmista missä läheiset passimiehet ovat ja ota yhteys heihin esimerkiksi kädellä vinkkaamalla ja varmista, että myös kaverisi tietää sinun sijaintisi, jos sinulla ei ole näköyhteyttä käy tarkastamassa naapuripassin sijainti.

 • Ilmoita vhf-puhelimella jos havaitset ulkopuolisten ihmisten olevan passiketjussa tai sen välittömässä läheisyydessä. Varoita tarvittaessa muita maastossa liikkujia käynnissä olevasta metsästyksestä.

 • Arvioi valmiiksi etäisyyksiä sallittuihin ampumasuuntiin. Merkitse kielletty sektori maastoon ja mieleesi. Ratkaisun tekeminen ampumatilanteessa on helpompaa.

 • Määritetyltä passipaikalta ei poistuta ennen kuin vouti on antanut luvan. Koiran haukulle eivät mene muut kuin koiranohjaajat, ellei asiasta ole sovittu erikseen voudin ja koiranohjaajan kanssa. Jos joudut lähtemään passipaikalta kesken metsästystapahtuman, ilmoita siitä aina viereisille passimiehille ja voudille.

 • Kun olet ampumassa hirveä tai muuta metsästyksen johtajan sallimaa riistaa

  • Ammu vain sellaista hirveä, mitä kaatolupa edellyttää ja mistä on sovittu.Lehmää jota vasa seuraa ei saa ampua!

  • Varmista, ettei eläin ole kielletyllä ampumasektorilla ja että näkyvyys on hyvä.

  • Varmista, ettei taustalla ole muita ihmisiä, omaisuutta tai asumuksia

  • Koirametsästyksessä on varmistettava koiran ja koiranohjaajan sijainti. Huomioi koira varsinkin ammuttaessa tornista maata kohden. Armonlaukaus vasta kun koira on kytketty riittävän kauas.

  • Pyri ampumaan eläimeen vain yksi hyvin tähdätty laukaus, Jos vähänkin epäröit jätä ampumatta. Uusi parempi tilaisuus tulee kyllä.

  • Riistaeläintä ei saa ampua moottorikäyttöisestä ajoneuvosta eikä sen suojasta. Niin ikään ampuminen on kielletty välittömästi pysäyttämisen jälkeen sataa metriä lähempänä ajoneuvoa.
  • Ampuminen tapahtuu aina omalla vastuulla!

 • Laukauksen jälkeen tilanne muuttuu nopeasti, pane tarkoin merkille hirven sijainti ja käyttäytyminen laukaisuhetkellä. Ammu uusi laukaus vain jos se todella on tarpeellista. Turhassa räiskimisessä unohtuvat turvallisuusnäkökohdat.

 • Ilmoita onnistuneesta kaadosta välittömästi vhf-puhelimella.

 • Mikäli eläin ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle, ampujan tulee ilmoittaa siitä välittömästi metsästyksenjohtajalle ja muulle porukalle vhf-puhelimella (Kerro mitä ammuit ja mihin suuntaan hirvi pakeni). Ampuja saa seurata hirveä korkeintaan 150m, kuitenkaan sotkematta jälkiä. Odota rauhassa metsästyksenjohtajan tai hänen valtuuttamansa henkilön saapumista paikalle tai lisäohjeita.

 • Metsästyksessä ei saa olla alkoholin vaikutuksen alaisena. Alkoholin käyttö jahdissa osoittaa rikollista piittaamattomuutta koko seurueen turvallisuudesta.

Hirvieläinten metsästykseen osallistuva henkilö on velvollinen noudattamaan metsästyksen johtajan antamia määräyksiä. Metsästyksen johtaja saa kieltää metsästykseen osallistumisen henkilöltä, joka ei noudata annettuja määräyksiä (ML28§).