Riistanhoito

P1020746

Riistanhoito

Takaisin pääsivulle

Riistanhoito kuuluu tärkeänä osana järkevään metsästykseen. Riistapellot, ruokinta-automaatit ovat tarpeellisia apuvälineitä riistakannan säätelylle. Ruokinnalla voidaan myös ohjata riistaa pois tekemästä tuhoja maa- ja metsätaloudelle. Riistanhoidon ja riistakannanseurannalla voidaan seurata ja säädellä esimerkiksi hirvikantaa niin ettei se pääse liian suureksi. Suomen riistakeskus ja Laukaan riistahoito yhdistys antavat ohjeet riistakiintiöistä, joita seura voi vielä tarkentaa.

Talvivuosikokouksessa valitaan riistahoidosta vastaava jaosto, lisäksi määrätään riistanhoito- / toimintapisteet. Toimintapisteet on ilmoitettava seuraavan vuoden tammikuun 5 päivään mennessä johtokunnalle.

Riistanhoito-ohjeita ja muutakin metsästykseen liittyvää löytyy www.riista.fi sivulta.